MENU

Ansa Lybeck

Kiinnostuin keho-mieli yhteydestä ja käyttämättömien voimavarojen tutkimisesta omassa elämässäni huomattuani ettei se työ vapautakkaan, vaan pitää ahdistavassa otteessaan, ellei muuta otettaan työhön tai mihin tahansa tekemiseen. Seurasi irti päästäminen, tilan ottaminen, hengitys, kehohoidot, luovuuden ja intuition vahvistaminen, tunteiden tunnistaminen ja tunnustaminen, inhimillisyyden ja ihmisyyden hyväksyminen, luontoyhteyden vahvistaminen ja mielen laajentuminen.

 

Ohjauduin tutkimaan kosketuksen vapauttavaa ja hoitavaa voimaa, sekä läsnäolon merkitystä kosketuksessa.

 

Olen koulutettu hieroja, erikoistunut manuaalisiin kivunhoidollisiin menetelmiin sekä lempeään lymfahierontaan, josta sain kipinän intuitiivisuuden käyttöön hieronnassa. Lymfahieronnan kautta avautui tie kehojen tulkitsemiseen tarinoiden avulla, jota kutsun intuitiiviseksi kehontulkinnaksi. Kevyt kosketus aktivoi herkkätuntoisuuden ja ohjaa läsnäoloon asiakkaan kehon äärellä, jolloin keho avautuu ”puhumaan”. Kerron tarinamuodossa kehosta kumpuavia tunteita, elämänkokemuksia ja muistoja, jotka ovat valmiita vapautumaan ja saamaan uuden näkökulman ja lähestymistavan.  Lymfaotteilla kehoa käsitellessä keskitytään imunestekierron aktivoimiseen, siis puhdistus ja puolustus järjestelmään, joka jo nimenäkin kertoo, että ollaan hyvin herkällä alueella, jossa kehon ja mielen yhteys kohtaavat.

 Olen myös opiskellut ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi, tarjoten uusia näkökulmia ja  työkaluja kohdata asiakkaita mielen haasteiden kanssa. Toiveeni ja tavoitteni on auttaa mahdollisimman monia löytämään luottamus itseensä ja  mahdollisuuksiinsa hyvän, terveen ja  tyydyttävän arjen elämiseen, joka heijastuu ympärille.

Mielen ja kehon tila on subjektiivinen käsite ja siihen on erilaisia lähestymistapoja, minä tarjoan omanlaiseni, joka voi auttaa Sinua löytämään itsellesi sopivan!